Trần Thơi là Founder của website Mangvnpt.vn. Người có hơn 6 năm kinh nghiệm chuyên môn phát triển cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông về Internet, truyền hình, camera của VNPT